Course Content
Dyskusje na temat pornografii i seksualizacji w w pracy profilaktycznej przeciwko przemocy ze względu na płeć
0/1
O pornografii i seksualizacji
0/1
Gry, zadania oraz inicjatorzy dyskusji
0/3
Zakończenie kursu
0/1
Pornografia i seksualizacja
About Lesson

Zapobieganie przemocy, pornografia i seksualizacja dotykają wielu aspektów oraz kwesti etycznych. Każda grupa ma inne potrzeby, dlatego nie można nauczyć się wszystkiego z książki. Ważną częścią studiów jest żywa dyskusja i refleksja. Rozpocznij dyskusję z kolegami z pracy, krewnymi, przyjaciółmi lub innymi osobami na temat co najmniej dwóch poniższych kwestii. Pytania są traktowane jako punkty do dyskusji, a nie jako te na które należy odpowiedzieć. Ważniejsza jest konstruktywna dyskusja niż znalezienie odpowiedzi.

Spróbujcie przeanalizować rozmowy, które prowadziliście wcześniej, i które były związane z pornografią i seksualizacją. Jak doszło do tej dyskusji? Czy napotkała jakieś przeciwności ze strony któregoś z was? Czy powstał spór?

Czy większość waszych rozmów była powierzchowna, czy byliście w stanie pogłębić dyskusję na temat pornografii i seksualizacji? Czy była to w większości jedna opinia lub inny punkt widzenia? Czy doświadczyliście, że to była krytyczna dyskusja i krytyczne myślenie?

Dyskusje wśród współpracowników

Z jaką grupą nastolatków w świetlicy środowiskowej/miejscu pracy planujesz prowadzić takie rozmowy i dlaczego?

Spróbujcie przeanalizować jakieś tematy, które mogą być trudne do uwzględnienia w waszej grupie nastolatków, a które są łatwiejsze do omówienia? Czy niektóre tematy do dyskusji są ważniejsze niż inne w twojej grupie/grupach?

Spróbujcie przeanalizować rozmowy, które prowadziliście ze swoimi nastolatkami w przeszłości. Czy przeprowadziliście głęboką dyskusję na temat prostytucji i seksualizacji, czy też były to bardziej powierzchowne rozmowy? W jaki sposób moglibyście kontynuować dyskusję, aby uzyskać więcej głębi?