Course Content
Relacje i komunikacja w pracy profilaktycznej przeciwko przemocy ze względu na płeć
0/1
O relacjach i komunikacji
0/1
Zakończenie kursu
0/1
Zdrowe relacje i komunikacja
About Lesson

Kiedy nastolatkowie i młodzież są prowadzeni przez tak złożone i obszerne tematy dotyczące przemocy, ważnym jest również pogłębienie dyskusji. Na tym etapie istotna jest interaktywna rozmowa z młodymi ludźmi, ponieważ są aktywnymi jej uczestnikami. To tutaj ma miejsce krytyczne myślenie i mają oni możliwość zastanowienia się nad sobą i swoim społeczeństwem, a zrozumienie tematu pogłębia wiedzę. Ważnym jest między innymi, aby zrozumieli wpływ koncepcji na różne grupy i płcie. Głębsza dyskusja może zająć trochę czasu i często wymaga planowania przez przełożonego.

Poniżej znajduje się krótka lista, która może być wykorzystana jako lista kontrolna podczas prowadzenia głębszej dyskusji na temat relacji i komunikacji.

  • Władza – w relacji opartej na przemocy lub komunikacji opartej na przemocy ma miejsce nadużycie władzy. Władza może być trudna do zrozumienia i często wymaga wielu dyskusji, refleksji i czasu.
  • Dlaczego on/ona po prostu nie kończą związku? To może być trudne do zrozumienia, dlaczego ludzie nadal pozostają w niezdrowych lub pełnych przemocy związkach.
  • Czy potrzebuję zmienić swoje zachowanie – W głębszej dyskusji i refleksji ważnym jest to, aby spojrzeć również na własne zachowanie. W rozmowach z nastolatkami istotnym jest stworzenie środowiska, w którym mogą krytycznie przeanalizować swoje zachowanie bez poczucia bycia osądzanym.
  • Czy ja lub ktoś kogo znam, jesteśmy potencjalnymi ofiarami przemocy? – Kiedy dyskusja staje się głęboka albo szczera, może wyjść na jaw że jeden z uczestników był ofiarą przemocy, lub ktoś, kogo znamy.