Course Content
Relacje i komunikacja w pracy profilaktycznej przeciwko przemocy ze względu na płeć
0/1
O relacjach i komunikacji
0/1
Zakończenie kursu
0/1
Zdrowe relacje i komunikacja
About Lesson

Emoji to prosty i przyjemny inicjator dyskusji, który działa we wszystkich sytuacjach, niezależnie od tego czy jest to zorganizowane nauczanie/praca grupowa, czy ogólna dyskusja w świetlicy środowiskowej lub w innym miejscu.

Zapytaj młodych ludzi, jakie emoji/emotikony symbolizujące emocje, są ostatnio używane w ich telefonie. Przyjrzyjcie się im i zastanówcie jakie emocje symbolizują. Dyskusja może być albo krótka i ożywiona albo głębsza i z wieloma przypuszczeniami.

Kilka pytań i zdań, które przyczynią się do poprowadzenia dyskusji:

  • Porównajcie, czy wszyscy używacie tych samych lub podobnych emotikon
  • Jakie emocje oznaczają te emotikony – czasami dla wszystkich jest jasne, ale czasami wychodzą na jaw różne dziwne rzeczy
  • Czy tych samych emotikon używamy w rozmowach z przyjaciółmi, znajomymi, z dziewczyną lub chłopakiem?
  • Czy wszystkie emotikony są używane z należytą starannością, aby zaprezentować radość, miłość, smutek, złość itp. – czy niektórych z nich używamy do żartów, bardziej niż innych?
  • Czy szczere wyrażanie uczuć jest trudniejsze?
  • Czy jest ci łatwo wyrazić siebie w szczery sposób?
  • Czy w taki sam sposób odpowiadają na pytania kobiety i mężczyźni?

Możesz również zapoznać się z innymi tematami, dotyczącymi zapobiegania przemocy ze względu na płeć, za pomocą emotikon; w pornhubie są między innymi używane w przypadku większości kategorii pornografii.