Course Content
Dyskusje na temat pornografii i seksualizacji w w pracy profilaktycznej przeciwko przemocy ze względu na płeć
0/1
O pornografii i seksualizacji
0/1
Gry, zadania oraz inicjatorzy dyskusji
0/3
Zakończenie kursu
0/1
Pornografia i seksualizacja
About Lesson

Rozpoczynasz kurs o zapobieganiu przemocy ze względu na płeć, z naciskiem na pornografię i seksualizację. Omówione metody uczenia się są pozaformalne, a dyskusje, gry i zadania wykorzystywane są do pogłębienia wiedzy na ten temat, a także do dostarczenia narzędzi do przeprowadzenia grup młodzieży przez materiał do nauki. Zakłada się, że podstawą zapobiegania przemocy wśród młodzieży ze względu na płeć, jest edukacja i otwarta dyskusja. Daje to młodym ludziom możliwość skonfrontowania swoich pomysłów w rozmowie z dorosłymi i rówieśnikami. Dodatkowo otrzymują możliwość porozmawiania z tobą i innymi pracownikami świetlicy środowiskowej, na temat przemocy ze względu na płeć, jeśli taka będzie miała miejsce.

Celem kursu jest zwiększenie twojej pewności siebie w prowadzeniu działań profilaktycznych w pracy z młodzieżą; jak i również spojrzenie krytycznym okiem na społeczeństwo genderowe oraz prowadzenie dyskusji, która odbywa się często podczas wieczorów edukacyjnych i dotyczy zapobiegania przemocy.

W sumie sa trzy kursy i wszystkie są skonstruowane w ten sam sposób, ale każdy z nich z własnym ukierunkowaniem. Bierzesz udział w na tych kursach w testach, a stojąca za nimi grupa serdecznie ci za to dziękuje. Chcielibyśmy również usłyszeć od ciebie, czy masz jakieś pomysły na ulepszenie kursu.

Wszystkiego najlepszego,

Erasmus + grupa