Course Content
Relacje i komunikacja w pracy profilaktycznej przeciwko przemocy ze względu na płeć
0/1
O relacjach i komunikacji
0/1
Zakończenie kursu
0/1
Zdrowe relacje i komunikacja
About Lesson

Rozpoczynasz kurs na temat zapobiegania przemocy ze względu na płeć, z naciskiem na relacje i komunikację. Omówione metody uczenia się są pozaformalne, a dyskusje, gry i zadania wykorzystywane są do pogłębienia wiedzy na ten temat, a także do dostarczenia narzędzi do przeprowadzenia grup młodzieży przez materiał do nauki. Zakłada się, że podstawą zapobiegania przemocy wśród młodzieży ze względu na płeć, jest edukacja i otwarta dyskusja. Daje to młodym ludziom możliwość skonfrontowania swoich pomysłów w rozmowie z dorosłymi i rówieśnikami. Dodatkowo otrzymują możliwość porozmawiania z tobą i innymi pracownikami świetlicy środowiskowej, na temat przemocy ze względu na płeć, jeśli taka będzie miała miejsce.

Celem kursu jest zwiększenie twojej pewności siebie w prowadzeniu działań profilaktycznych w pracy z młodzieżą; jak i również spojrzenie krytycznym okiem na społeczeństwo genderowe oraz prowadzenie dyskusji, która odbywa się często podczas wieczorów edukacyjnych i dotyczy zapobiegania przemocy.

W sumie sa trzy kursy i wszystkie są skonstruowane w ten sam sposób, ale każdy z nich z własnym ukierunkowaniem. Bierzesz udział w na tych kursach
w testach, a stojąca za nimi grupa serdecznie ci za to dziękuje. Chcielibyśmy również usłyszeć od ciebie, czy masz jakieś pomysły na ulepszenie kursu.

Wszystkiego najlepszego,

Erasmus + grupa