Course Content
Relacje i komunikacja w pracy profilaktycznej przeciwko przemocy ze względu na płeć
0/1
O relacjach i komunikacji
0/1
Zakończenie kursu
0/1
Zdrowe relacje i komunikacja
About Lesson

Relacje i komunikacja to kwestie, które wpływają na wiele obszarów. Rozmowa powierzchowna jest ważną częścią procesu dyskusji z nastolatkami i dotyka kwestii oczywistych.

Może być niejasnym, co uważa się się za rozmowę powierzchowną, a nie głębszą dyskusję. Na tym forum możesz nadal rozmawiać o zdrowych i pozytywnych relacjach, a także możesz zacząć dyskutować
o poważniejszych sprawach. Po to, aby być naprawdę aktywnym w zapobieganiu przemocy i molestowaniu ze względu na płeć, potrzebna jest również dyskusja, podczas której nastolatkowie poznają cechy złych, niezdrowych i przemocowych związków.

Twoja rola polega na poprowadzeniu dyskusji w taki sposób, aby ją głębiej rozwinąć, tak aby nastolatkowie mogi przygotować się na przyswojenie wiedzy, którą zdobywają podczas prowadzenia rozmowy powierzchownej. Szczególnie ważnym jest to, aby rozmowa nie wygasła i aby przenieść ją w nieco głębszą dyskusję. Jeśli tak się nie stanie, istnieje ryzyko że uczestnicy pozostaną z jednostronną wiedzą. Zabraknie im umiejętności spojrzenia na problem z różnych perspektyw.

Poniżej znajduje się krótka lista, która może być wykorzystana do prowadzenia lub rozwijania powierzchownej rozmowy na temat relacji i komunikacji, celem zapobiegania przemocy ze względu na płeć.

 • Cele – co oznacza ten termin? Co to znaczy wyznaczać cele? Co to znaczy w innych relacjach?
  W seksie? Jak ja szanuję cele wyznaczane przez innych?
 • Zaufanie – Dyskusje na temat tego, co to jest zaufanie i jaką rolę odgrywa
  w komunikacji.
 • Naturalne emocje – Wiele z emocji, stojących za przemocą i niezdrową komunikacją, to emocje których wszyscy doświadczamy. Omów
  z nastolatkami uczucie zazdrości, gniewu i niepewności. Pomyśl o tym, jak naturalne są to uczucia i jak to jest kiedy przejmują kontrolę nad ludźmi.
 • Różne rodzaje przemocy – przemoc seksualna, przemoc fizyczna, przemoc seksualna w Internecie, przemoc psychiczna i przemoc finansowa – to określenia różnych rodzajów przemocy. Czasami to się nakłada, a czasami nie. Dzieci i młodzież prawdopodobnie nie zdają sobie w pełni sprawy
  z tego, że przemoc nie musi być fizyczna. Ważne jest to, aby się o tym dowiedzieli i mieli możliwość uczestniczenia w dyskusji.
 • Zdrowe i niezdrowe relacje