Course Content
Relacje i komunikacja w pracy profilaktycznej przeciwko przemocy ze względu na płeć
0/1
O relacjach i komunikacji
0/1
Zakończenie kursu
0/1
Zdrowe relacje i komunikacja
About Lesson

Przed rozpoczęciem dyskusji na temat przemocy ze względu na płeć, ważnym jest aby uczestnicy wiedzieli
w czym będą brać udział. Zaznacz od razu, że na kursie/zajęciach będzie mowa o zapobieganiu przemocy ze względu na płeć i dlatego z natury rzeczy będzie mowa o trudnych tematach. Ludzie czują się zupełnie inaczej mówiąc o przemocy, kiedy wszyscy słuchają
i biorą udział w dyskusji w sposób jaki im odpowiada.

Kiedy ostrzegasz o temacie dyskusji (trigger warning: ostrzeżenie o potencjanie niepokojącym charakterze treści materiału, albo content warning: ostrzeżenie
o treści), najlepiej powiedzieć to w taki sposób, w jak uważasz za stosowny. Jak i również pozwolić innym dodać coś od siebie lub uzupełnić. Przede wszystkim nie ma jednego sposobu – celem jest, aby temat nie zaskoczył i nie postawił uczestników kursu w trudnej sytuacji.

Dzieje się tak, kiedy prowadzisz zorganizowaną dyskusję. Jednak pracownicy świetlic środowiskowych często znajdują się w sytuacji, w której dyskusja nie jest z góry zaplanowana. Ich zadaniem wówczas jest przejęcie dyskusji i poprowadzenie jej dalej. W jaki sposób możesz użyć ostrzeżenia o potencjanie niepokojącym charakterze treści materiału w takiej sytuacji?

Chat with AI Assistant