Course Content
Relacje i komunikacja w pracy profilaktycznej przeciwko przemocy ze względu na płeć
0/1
O relacjach i komunikacji
0/1
Zakończenie kursu
0/1
Zdrowe relacje i komunikacja
About Lesson

Po zakończeniu dyskusji w grupie lub równolegle z nią, ważnym jest aby spojrzeć na nią również od wewnątrz. Zastanów się, jaki wpływ bezpośrednio na ciebie ma program nauczania. Jakie aspekty prowadzenia grupy
w walce z przemocą mogą być dla ciebie trudne i co możesz zrobić, aby zwiększyć swoją pewność siebie?

Aby odpowiedzieć na to pytanie, rozważ następujące stwierdzenia i zastanów się, w jakim stopniu odnoszą się one do ciebie.

Co byłoby dla ciebie wyzwaniem:

 • Trudno mi prowadzić grupę, która ma niewielką lub żadną wiedzę
  o zagadnieniu
 • Trudno mi prowadzić grupę, która ma dużą wiedzę na dany temat
 • Trudno mi prowadzić grupę, jeśli niektórzy uczestnicy mieliby trudne doświadczenia za sobą
 • Martwię się, że grupa może mieć większą wiedzę o zagadnieniu niż ja
 • Martwię się, że zostaną mi zadane pytania, na które nie będę znać odpowiedzi

Jakie są twoje mocne strony jako instruktora:

 • Łatwo docieram do nastolatków
 • Dobrze współpracuję z innymi instruktorami
 • Jestem otwarty /otwarta i w dobrej formie
 • Jestem ciekaw /ciekawa świata