Course Content
Dyskusje na temat pornografii i seksualizacji w w pracy profilaktycznej przeciwko przemocy ze względu na płeć
0/1
O pornografii i seksualizacji
0/1
Gry, zadania oraz inicjatorzy dyskusji
0/3
Zakończenie kursu
0/1
Pornografia i seksualizacja
About Lesson

Kiedy nastolatkowie i młodzież są prowadzeni przez tak złożone i obszerne tematy dotyczące przemocy, ważnym jest również pogłębienie dyskusji. Na tym etapie istotna jest interaktywna rozmowa z młodymi ludźmi, ponieważ są aktywnymi jej uczestnikami. To tutaj ma miejsce krytyczne myślenie i mają oni możliwość zastanowienia się nad sobą i swoim społeczeństwem, a zrozumienie tematu pogłębia wiedzę. Ważnym jest między innymi, aby zrozumieli wpływ koncepcji na różne grupy i płcie. Głębsza dyskusja może zająć trochę czasu i często wymaga planowania przez przełożonego.

Poniżej znajduje się krótka lista, która może być wykorzystana jako lista kontrolna podczas prowadzenia głębszej dyskusji na temat pornografii i seksualizacji.

  • Władza i układ sił – Ważnym jest, aby podczas dyskusji zastanowić się nad potęgą pornografii. Wydaje się, że jedną z największych różnic między seksem a pornografią jest to, że w pornografii prawie zawsze jest jedna osoba (lub więcej) z całą władzą i kontrolą nad innymi. Najczęściej mężczyźni mają władzę nad kobietami i kobiety są wtedy pokazywane jako całkowicie bezsilne. Jak to wygląda?
  • Nierówność płci
  • Różnorodność – Mniej więcej cała pornografia jest skierowana do białych, młodych, heteroseksualnych mężczyzn. Chociaż grupa, która ją ogląda może być bardzo różna, to jednak ci mężczyźni są ustawieni w centrum uwagi. Znajduje to odzwierciedlenie między innymi w tym, że wszelka różnorodność jest zredukowana i sprowadza się do pewnego rodzaju fetyszu.
  • Uzależnienie – Co to jest uzależnienie od pornografii i jaki to ma efekt?
  • Kwestie etyczne – Istnieje wiele punktów spornych, które należy zbadać w głębszej dyskusji na temat pornografii. Czy ludzie, którzy biorą w niej udział jako aktorzy, są tam z własnej woli czy są ofiarami handlu ludźmi? Czy oglądanie treści pornograficznych jest moralnie w porządku, jeśli aktorzy są do tego zmuszani?
  • Jaki wpływ może mieć na grupę oglądanie pornografii? – W rozmowie powierzchownej możesz dowiedzieć się , jak oglądanie pornografii wpływa na innych; i kiedy tylko uczestnicy zaczną się zastanawiać bardziej, wówczas zaczyna się głębsza dyskusja i refleksja.