Dyskusje na temat pornografii i seksualizacji w w pracy profilaktycznej przeciwko przemocy ze względu na płeć

O pornografii i seksualizacji

Zakończenie kursu

Dyskusja na temat emoji/emotikon

Emotikony to prosty i przyjemny inicjator dyskusji, który działa we wszystkich sytuacjach, niezależnie od tego, czy jest to zorganizowane nauczanie/praca grupowa, czy ogólna dyskusja w świetlicy środowiskowej lub w innym miejscu.

Istnieją emotikony na wszystko co możliwe i niemożliwe. Pornografia nie jest wyjątkiem. Istnieją symbole emotikon dla różnych rodzajów pornografii, części ciała, typu ciała i tak dalej.

Nastolatkowie raczej znają takie emotikony i co one znaczą. Na przykład często możesz rozgrzać dyskusję, kiedy pojawi się określona emotikona. Jeśli masz wiedzę na ich temat, możesz również rozpocząć dyskusję o tym w łatwy i przyjemny sposób. Dyskusja może być krótka i ożywiona, lub może być głęboka z dużą ilością spekulacji.

Kilka pytań i zdań, które przyczynią się do poprowadzenia dyskusji:

  • Co oznaczają te emotikony?
  • Czy używanie emotikon jest zabawne i dowcipne, albo jest w tym coś negatywnego; czy jedne są w porządku, a inne nie?
  • Czy któraś z nich pokazuje pogardę dla jakiś grup? Dla jakich?
  • Czy istnieje różnica w odpowiedziach między grupami? płciami? Grupami wiekowymi?