Pornografia i seksualizacja

Um námskeiðið

W kursie jest mowa o zapobieganiu przemocy ze względu na płeć, z naciskiem na pornografię i seksualizację. Celem kursu jest zwiększenie twojej pewności siebie w prowadzeniu działań profilaktycznych w pracy z młodzieżą; jak i również spojrzenie krytycznym okiem na społeczeństwo genderowe oraz prowadzenie dyskusji, która odbywa się często podczas wieczorów edukacyjnych i dotyczy zapobiegania przemocy.

Efni námskeiðs

13 Kaflar

Dyskusje na temat pornografii i seksualizacji w w pracy profilaktycznej przeciwko przemocy ze względu na płeć

Zapraszamy 00:00:00

O pornografii i seksualizacji

Zakończenie kursu

Frítt